Központi Laboratórium - Bártfai utcai Szakambulanciák "R" épület

A Központi Laboratórium vezetése:
osztályvezető főorvos: dr. Szakony Szilvia, klinikai laboratóriumi vizsgálatok és orvosi mikrobiológia szakorvosa (tel:(+36-1) 464-8746),
osztályvezető-helyettes: Kovácsay Istvánné, vegyészmérnök (tel: (+36-1) 464-8600/1257),
vezető asszisztens: Szabó Istvánné, szakasszisztens (tel: (+36-1) 464-8600/1256).

A Központi Laboratórium egységei:
a) Klinikai labor (elhelyezés: Bártfai u-i „R” épület I. emelet), tel: (+36-1) 464-86-00/1255
b) Laboratóriumi ambulancia (elhelyezés: Bártfai u-i „R” épület I. emelet), tel: (+36-1) 464-8600/1275; közlekedési kapcsolat: autóbuszok.
c) Sürgősségi részleg (elhelyezés: Bártfai u-i „R” épület I. emelet), tel:(+36-1) 464 -8749m.

A Laboratóriumról általában
A Központi Laboratórium feladatait a Kórház missziós, valamint a Kórház Minőségpolitikai, a Központi Laboratórium Minőségpolitikai nyilatkozatai, és a laboratóriumi „Minőségirányítási Kézikönyv” foglalják össze.
A Laboratóriumban klinikai kémiai, hematológiai, véralvadási, immunológiai, immunkémiai, szerológiai, mikrobiológiai vizsgálatokat (más intézettel együttműködve), illetve a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést végeznek. A kórházi információs rendszerrel kommunikáló speciális információs rendszert használják a Laboratórium működtetésében.

A kérhető vizsgálatokat a következő forma-nyomtatványok tartalmazzák:
KÓD Megnevezés
FNY 051 Sürgős vizsgálati kérőlap
FNY 052 Általános vizsgálatkérő lap
FNY 053 Liquor vizsgálatkérő lap
FNY 055 Vércsoport és Rh faktor vizsgálatkérő lap
FNY 154 Bakteriológiai vizsgálatkérő lap
Speciális vizsgálatok az együttműködő laboratóriumi kérőlapon

A kezelő orvos a beteget felkészíti a mintavételre és szabályszerűen kitöltött vizsgálati kérőlappal látja el. Olyan vizsgálatok esetében, melyeket a laboratórium objektív okok miatt nem tud végezni, illetve melyeket az intézmény orvosai ritkán kérnek és nem sürgős jellegűek, külső, más laboratóriumokban végzik, különösen, ha az gazdaságosabb, mintha a vizsgálatot a laboratórium maga végezné el. Az együttműködő laboratórium analitikai minősége és konzultációs képessége nem rosszabb a saját színvonalnál.
A fekvőbeteg ellátás szempontjából a laboratórium munkáját alapvetően meghatározza, hogy a laboratórium a főműszakban mely időpontig fogad el vizsgálati kéréseket, mivel a biológiai szórást csökkentendő 07:00 - 08:30 óra között levett éhgyomri és legkésőbb 09:30 órára a laboratóriumba szállított különféle mintákból az egzakt, reprodukálható mérési eredményeket a laboratórium legkésőbb 14:00 - 14:30 óra között szolgáltatja.
Mintavételezésre egyszerhasználatos, vákuumos elven működő csöveket használunk: általában a szérum minták vizsgálatára az alvadási aktívátort is tartalmazó géles csövet (sárga kupakkal), a véralvadás vizsgálatára a CTAD-t tartalmazó (citrát, theophyllin, adenosin, dipyridamol) kék kupakos csövet, a hematológiai vizsgálatokhoz az EDTA-t tartalmazó lila kupakos csövet, a vérsejtsüllyedéshez a citrátot tartalmazó fekete kupakos csövet. Természetesen más típusú csövek is rendelkezésre állnak speciális vizsgálatokhoz. A mintavétel után azonnal, lágy és könnyed forgómozgással segíteni kell a vért tartalmazó csövekben az adalékanyagok feloldását, illetve egyenletes elkeverését.
A véralvadási mechanizmusok aktiválódnak az érfal legkisebb sérülésekor, így a vérvételkor is. Ezért a véralvadási mintavételezés (CTAD tartalmú csövek!) is, a vizsgálatok is, különleges figyelmet követelnek, és a vizsgálatokat a mintavételtől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 4 órán belül el kell végezni.
Mikrobiológiai mintavételre egyszer-használatos edények és transzport táptalajok állnak rendelkezésre. A mikrobiológiai mintavételezést a kezelő orvos végzi, vagy annak utasítása alapján történik (pl. vizelet).

Hogyan lehet vizsgálatra, illetve a leletekért jelentkezni?
A térítésmentes ellátáshoz a kórházi szakambulanciákon a kórházi információs rendszeren keresztül kell jelentkezni. A kórházi laboratórium csak a kórházi szakambulanciák és fekvőbeteg profilok / osztályok beutalóit fogadja el. A háziorvosi beutaló a Gyógyír KHT laboratóriumába érvényes.
a) Laboratóriumi ambulancia: 08:00-09:00 óra között fogadjuk betegeinket vizsgálati minták gyűjtésére (pl. vérvétel), illetve (pl. vizeletminta) átvételére.
b) Sürgősségi részlegen a Sürgősségi Betegellátás Mátrix Intézete valamint a kórházi fekvőbetegek részére 00:00-24:00 óra között „non-stop” szolgálat van és a kérhető vizsgálatok félesége korlátozott.
c) LELETEK, a laboratóriumi vizsgálati eredmények tartalmazzák az egyes paraméterek mért értékeit és mértékegységeit, továbbá a referencia tartományokat, mivel a laboratóriumokban különféle gyártmányú robotokkal és különféle cégek eltérő időpontban gyártott reagenseivel végezhetik el a méréseket. A leletezéshez ismerni kell (pl. kórházi információs rendszer segítségével) a klinikai adatokat is. A laboratóriumi diagnózis = tényeken alapuló döntéshozatal.
d) Leletek kiadása: a laboratóriumi ambulancia a leleteket a kórházi információs rendszeren keresztül megküldi a vizsgálatot kérő orvosnak, tehát ilyen esetben a betegnek nem kell külön jelentkezni a leletekért. Azonban a vércsoport meghatározás eredményeit 08:00-10:00 óra között személyesen kell átvenni a mintavételkor adott igazolószelvény ellenében illetve TAJ-kártya vagy személyi igazolvány bemutatásával.
e) Érdeklődés telefonon csak a leletek elkészültéről lehetséges. Az orvosi titoktartásra tett esküt kockáztatjuk és a beteg személyiségi jogait sértjük már akkor is, ha a vércukor vagy a véralvadásra vonatkozó (INR), az életet veszélyeztető, jelentősen eltérő értékeket telefonérdeklődésre is közöljük. Más vizsgálati eredményre utaló információt telefonon kiadni tilos.

Hogyan működik a laboratórium?
A Központi Laboratóriumban az osztályvezető főorvos közvetlen irányításával diplomások továbbá az osztályvezető főorvos szakmai irányítása és a vezető asszisztens felügyeletével szakdolgozók (szakasszisztensek, asszisztensek, adminisztrátorok és kisegítők) végzik munkájukat. A Központi Laboratórium színvonalát meghatározzák a mintavételi eszközök, a különböző bonyolultságú mérőrendszerek, illetve az alkalmazott reagensek minősége. Tehát a laboratóriumi dolgozó a tények és tettek embere, egyéniségét pedig meghatározza a kvantitatív szemlélet, a mérések szeretete. A különböző méréstechnikák alkalmazásából adódóan a munka jellege „csapat”, azaz a végzettséget figyelembe véve orvosok, vegyészek, asszisztensek alkotják a csapatot, mely csapatot a feladattól függően más szakmák képviselői egészíthetnek ki. A vizsgálatot elrendelő kezelő orvos „megbízza” ezt a csapatot a feladatok teljesítésével. A laboratóriumi medicina művelésének „minimális” feltételei tehát: a) a munkatársak szakmai elkötelezettsége, magas szintű (digitális) méréstechnikai, molekuláris-biológiai, biokémiai továbbá élettani és kórélettani tudása, b) kiváló, a laboratóriumi információs rendszerbe integrált mérőrendszerek (automaták, robotok) c) a választott optimális módszerek alapján a mérések elvégzéséhez szükséges kiváló minőségű reagensek (kit-ek).
A laboratóriumi munka egyrészt a Hippokráteszi elvnek megfelelően magas szintű orvos-szakmai munka (az orvosi tevékenységben a diagnosztika az alap, azaz „az objektív szimptómák becsesebbek a szubjektíveknél”), de másrészt hasonlatos a számos ellenőrzési ponttal rendelkező (ipari) sorozatgyártáshoz, melynek meghatározó eleme a piacgazdaság. A laboratórium tevékenysége költség-érzékeny („a méréseket olcsón kell végezni”), minőség-érzékeny („a méréseket egyszer és jól végezni”), bizonyíték-érzékeny („hasznos és jó dolgokat készíteni”), és valamennyi laboratóriumi tevékenységgel a beteg érdekét kell szolgálni („a páciens állapota szerint a legtöbb információt adó vizsgálatot végezni”). Az állandóan változó és dinamikusan fejlődő modern laboratóriumi medicina igényei szerinti saját intézeti (egyedi) vizsgálati kérőlap teremti meg a kezelő orvosok és laboratóriumi dolgozók együttműködésének, a kölcsönös tájékoztatásnak alapjait. A laboratóriumi kínálat kockázata, hogy a kezelő orvos számos vizsgálatot kér. A vizsgálatok elvégzésére fordított idő, energia, stb. a laborost messze eltávolítja az aktuális betegtől és a laboros csak a beteg mintáival találkozik.
A belső és külső minőség-ellenőrzés következetesen szigorú megvalósításával az adott technológiai színvonalon a laboratórium mindent megtesz a humán és anyagi erőforrások optimalizált felhasználásával annak érdekében, hogy a kezelő orvos elvárásainak megfelelően végezze a vizsgálatokat, hogy a mérések megbízhatóak, reprodukálhatóak, azaz robusztusok legyenek és az eredmények az Európai Unió országaiban más laboratóriumok eredményeivel (az adott hibahatáron belül) megegyezzenek. A kezelő orvos (klinikus) elvárásainak megfogalmazása nem a laboros feladata, de az elvárásokban biztosan benne foglaltatik, hogy a laboratóriumban alkalmazott metodikák kalibrációs egyenesei stabil legkisebb kimutatható értékelés és referencia tartománnyal, továbbá egyértelmű diagnosztikus diszkriminációs limittel („cut-off”) rendelkezzenek. A laboratórium részt vesz a bizonyítékokon alapuló orvoslás tapasztalataira épített protokollok és standardok kimunkálásában és a tevékenységek labor-szakmai feltételeinek biztosításában.

 

 

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: itt.

.